آموزش Cron لینوکس

آموزش Cron لینوکس

آموزش Cron لینوکس یک سرویس و یک قابلیت است که به شما این امکان را میدهد که دستورات و یا به طور کلی عملیاتی را در زمان های مورد نظر خود به صورت دوره ای و متناوب اجرا نمایید . سرویسcron معمولا به طور پیش فرض بر روی سیستم عامل های لینوکس نصب میشود و تنها کافیست که آن را به کار بگیرید و استفاده نمایید

آموزش Cron لینوکس

آموزش Cron لینوکس

برای اینکه با نحوه کارCron آشنا بشید به ادامه مطلب مراجعه کنید.

در آموزش Cron لینوکس باید بتوانید آن را ویراش کنید اما برای ویرایش آن باید محل آن را بدانید کجا است وcron از ۲جا قابلیت ویرایش دارد.

۲تا دستور داریم دستور اول به صورت زیر است.

# crontab -l [username]

و دستور بعدی این است:

nano /etc/crontab

اما چرا ۲تا دستور ؟؟ چون باید در هر ۲تا دستورCron زده شود.

نحوه نوشتنCron به صورت زیر است و حالت کلی این طوری است.

 * * * * * command to be executed

– – – – –

| | | | |

| | | | —– Day of week (0 – ۷) (Sunday=0 or 7)

| | | ——- Month (1 – ۱۲)

| | ——— Day of month (1 – ۳۱)

| ———– Hour (0 – ۲۳)

————- Minute (0 – ۵۹)

 اما مثال بالا یعنی چی ؟؟

ستاره اول = همیشه برای تنظیم دقیقه ،
ستاره دوم = برای تنظیم ساعت ،
ستاره سوم = در یکی از روزهای ماه ،
ستاره چهارم = در یکی از ماه های سال ،
ستاره پنجم = در یکی از روزهای هفته ،

هر عددی بزارید سر همون زمان کار را انجام می دهد . یعنی به جای ستاره اول ۲۰بزارید هر ساعت سر دقیقه ۲۰یک کاری را انجام می دهد و اگر به جای ستاره دوم ۲بزارید یعنی ساعت ۲هر روز ستاره به معنای تکرار می باشد.

نکته : اگر به صورت ۲۰/* در دقیقه یعنی هر ۲۰دقیقه در ساعت یعنی هر چند ساعت که میخواهید انجام شود و به صورت حلقه تکرار می شود.

چند تا مثال ازCron بزنیم:

۰۳* * * /root/backup.sh >/dev/null 2>&1

*/۲۰ * * * *  Command

# ۳۲ * * * * : will be run every hour on the 32nd minute.

# ۱۲,۴۲ * * * * : will be run twice an hour on the 12th and 42nd

minutes.

# */۱۵ */۲ * * *: will be run at 0:00, 0:15, 0:30, 0:45, 2:00, …

# ۴۳ ۱۸ * * ۷: will be run at 6:43pm every Sunday.

modir

Leave your message