Tag Archive معایب ویندوز XP

معایب ویندوز XP

معایب ویندوز XP

در ایران بسیاری از کاربران از ویندوز XP استفاده می کنند و می توان گفت که بیشتر سازمان های دولتی از معایب ویندوز XPP بی خبر هستند. طبق گفته مایکروسافت ، تا ۸ آوریل ۲۰۱۳ ، ۶۰۰ میلیون کاربر در معرض خطر جدی بودند.