Tag Archive ویندوز سرور چیست و چه فرقی با ویندوز دارد؟

ویندوز سرور چیست و چه فرقی با ویندوز دارد؟

ویندوز سرور چیست و چه فرقی با ویندوز دارد؟

اگر کاربر رایانه ای معمولی هستید ، احتمالاً فقط با نسخه های عمومی ویندوز کار کرده اید. اما میدانید ویندوز سرور چیست و چه فرقی با ویندوز دارد؟ مایکروسافت نسخه ای از ویندوز سرور را نیز ارائه می دهد؟ در این مقاله ، تفاوت های Windows Server و Windows معمولی را بررسی خواهیم کرد. ما همچنین ویژگی های ویندوز سرور ، کاستی های آن را در مقایسه با ویندوز معمولی و دلیل متفاوت بودن آن توضیح می دهیم.